معنی و ترجمه کلمه داراى آستانه یا پایه نمودن به انگلیسی داراى آستانه یا پایه نمودن یعنی چه

داراى آستانه یا پایه نمودن

sill

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها