معنی و ترجمه کلمه داراى آلت مکنده به انگلیسی داراى آلت مکنده یعنی چه

داراى آلت مکنده

haustellate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها