معنی و ترجمه کلمه داراى آویز به انگلیسی داراى آویز یعنی چه

داراى آویز

cirrous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها