معنی و ترجمه کلمه داراى ابرهاى تیره و پر رعد و برق به انگلیسی داراى ابرهاى تیره و پر رعد و برق یعنی چه

داراى ابرهاى تیره و پر رعد و برق

loury
lowery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها