معنی و ترجمه کلمه داراى ابزار کردن به انگلیسی داراى ابزار کردن یعنی چه

داراى ابزار کردن

tool

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها