معنی و ترجمه کلمه داراى ابعاد متعدد به انگلیسی داراى ابعاد متعدد یعنی چه

داراى ابعاد متعدد

multidimensional

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها