معنی و ترجمه کلمه داراى ابعاد مساوى به انگلیسی داراى ابعاد مساوى یعنی چه

داراى ابعاد مساوى

isodiametric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها