معنی و ترجمه کلمه داراى اتفاق آراء به انگلیسی داراى اتفاق آراء یعنی چه

داراى اتفاق آراء

consentaneous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها