معنی و ترجمه کلمه داراى اثر تسکین دهنده به انگلیسی داراى اثر تسکین دهنده یعنی چه

داراى اثر تسکین دهنده

soothing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها