معنی و ترجمه کلمه داراى اثر خواب آور به انگلیسی داراى اثر خواب آور یعنی چه

داراى اثر خواب آور

soporiferous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها