معنی و ترجمه کلمه داراى اثر زیاد به انگلیسی داراى اثر زیاد یعنی چه

داراى اثر زیاد

far reaching

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها