معنی و ترجمه کلمه داراى اثر مجاورتى کردن به انگلیسی داراى اثر مجاورتى کردن یعنی چه

داراى اثر مجاورتى کردن

catalyze

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها