معنی و ترجمه کلمه داراى اجزاء هلالى شکل به انگلیسی داراى اجزاء هلالى شکل یعنی چه

داراى اجزاء هلالى شکل

lunulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها