معنی و ترجمه کلمه داراى احتمالات زیاد به انگلیسی داراى احتمالات زیاد یعنی چه

داراى احتمالات زیاد

iffy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها