معنی و ترجمه کلمه داراى احساسات بچگانه مثل بچه بوسیدن یا گریستن به انگلیسی داراى احساسات بچگانه مثل بچه بوسیدن یا گریستن یعنی چه

داراى احساسات بچگانه مثل بچه بوسیدن یا گریستن

slobber

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها