معنی و ترجمه کلمه داراى اختلال هاضمه به انگلیسی داراى اختلال هاضمه یعنی چه

داراى اختلال هاضمه

dyspeptic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها