معنی و ترجمه کلمه داراى اراضى بى حاصل و کم فایده به انگلیسی داراى اراضى بى حاصل و کم فایده یعنی چه

داراى اراضى بى حاصل و کم فایده

land poor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها