معنی و ترجمه کلمه داراى ارتباط یا نتیجه منطقى به انگلیسی داراى ارتباط یا نتیجه منطقى یعنی چه

داراى ارتباط یا نتیجه منطقى

coherent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها