معنی و ترجمه کلمه داراى ازت به انگلیسی داراى ازت یعنی چه

داراى ازت

azotic

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها