معنی و ترجمه کلمه داراى اسباب و لوازم کردن به انگلیسی داراى اسباب و لوازم کردن یعنی چه

داراى اسباب و لوازم کردن

tackle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها