معنی و ترجمه کلمه داراى استحقاق به انگلیسی داراى استحقاق یعنی چه

داراى استحقاق

rightful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها