معنی و ترجمه کلمه داراى استحکامات کردن به انگلیسی داراى استحکامات کردن یعنی چه

داراى استحکامات کردن

fortify
rampart

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها