معنی و ترجمه کلمه داراى استعداد شرکت در برنامه هاى تلویزیونى به انگلیسی داراى استعداد شرکت در برنامه هاى تلویزیونى یعنی چه

داراى استعداد شرکت در برنامه هاى تلویزیونى

telegenic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها