معنی و ترجمه کلمه داراى استعداد کردن به انگلیسی داراى استعداد کردن یعنی چه

داراى استعداد کردن

gift

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها