معنی و ترجمه کلمه داراى استقلال اقتصادى به انگلیسی داراى استقلال اقتصادى یعنی چه

داراى استقلال اقتصادى

autarchical
autarkical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها