معنی و ترجمه کلمه داراى استوانه آوندى به انگلیسی داراى استوانه آوندى یعنی چه

داراى استوانه آوندى

stelar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها