معنی و ترجمه کلمه داراى اشعه ى ستاره مانند به انگلیسی داراى اشعه ى ستاره مانند یعنی چه

داراى اشعه ى ستاره مانند

asteriated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها