معنی و ترجمه کلمه داراى اشکال و صور مختلف به انگلیسی داراى اشکال و صور مختلف یعنی چه

داراى اشکال و صور مختلف

pleomorphic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها