معنی و ترجمه کلمه داراى اصل و ریشه نامعلوم به انگلیسی داراى اصل و ریشه نامعلوم یعنی چه

داراى اصل و ریشه نامعلوم

cryptogenic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها