معنی و ترجمه کلمه داراى اطلاعات سطحى به انگلیسی داراى اطلاعات سطحى یعنی چه

داراى اطلاعات سطحى

sciolist
sciolistic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها