معنی و ترجمه کلمه داراى اعتبار مشکوک به انگلیسی داراى اعتبار مشکوک یعنی چه

داراى اعتبار مشکوک

apocryphal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها