معنی و ترجمه کلمه داراى افکار اجتماعى به انگلیسی داراى افکار اجتماعى یعنی چه

داراى افکار اجتماعى

social minded

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها