معنی و ترجمه کلمه داراى الکل به انگلیسی داراى الکل یعنی چه

داراى الکل

alcoholic
spirituous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها