معنی و ترجمه کلمه داراى امتیازات اولیه کردن به انگلیسی داراى امتیازات اولیه کردن یعنی چه

داراى امتیازات اولیه کردن

rehabilitate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها