معنی و ترجمه کلمه داراى امتیاز یا حق ویژه به انگلیسی داراى امتیاز یا حق ویژه یعنی چه

داراى امتیاز یا حق ویژه

privileged

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها