معنی و ترجمه کلمه داراى انشاء سخیف به انگلیسی داراى انشاء سخیف یعنی چه

داراى انشاء سخیف

incondite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها