معنی و ترجمه کلمه داراى انگیزه شده به انگلیسی داراى انگیزه شده یعنی چه

داراى انگیزه شده

motivate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها