معنی و ترجمه کلمه داراى باره دندان به انگلیسی داراى باره دندان یعنی چه

داراى باره دندان

tartarous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها