معنی و ترجمه کلمه داراى بافت لنفى به انگلیسی داراى بافت لنفى یعنی چه

داراى بافت لنفى

lymphomatoid
lymphomatous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها