معنی و ترجمه کلمه داراى باله هاى فلس دار به انگلیسی داراى باله هاى فلس دار یعنی چه

داراى باله هاى فلس دار

scaly finned

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها