معنی و ترجمه کلمه داراى بال مشبک به انگلیسی داراى بال مشبک یعنی چه

داراى بال مشبک

net winged

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها