معنی و ترجمه کلمه داراى بخار مه آلود به انگلیسی داراى بخار مه آلود یعنی چه

داراى بخار مه آلود

steamy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها