معنی و ترجمه کلمه داراى برآمدگى هاى سلى به انگلیسی داراى برآمدگى هاى سلى یعنی چه

داراى برآمدگى هاى سلى

tuberculate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها