معنی و ترجمه کلمه داراى برآمدگى یا دکمه به انگلیسی داراى برآمدگى یا دکمه یعنی چه

داراى برآمدگى یا دکمه

tuberculous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها