معنی و ترجمه کلمه داراى برجستگى به انگلیسی داراى برجستگى یعنی چه

داراى برجستگى

bossy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها