معنی و ترجمه کلمه داراى برگچه به انگلیسی داراى برگچه یعنی چه

داراى برگچه

foliolate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها