معنی و ترجمه کلمه داراى بریدگى هاى عمودى به انگلیسی داراى بریدگى هاى عمودى یعنی چه

داراى بریدگى هاى عمودى

fluted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها