معنی و ترجمه کلمه داراى بر آمدگى به انگلیسی داراى بر آمدگى یعنی چه

داراى بر آمدگى

humpy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها