معنی و ترجمه کلمه داراى بلورهاى هرمى شکل مرکب از سلیکات قلیایى و آلومینیومى به انگلیسی داراى بلورهاى هرمى شکل مرکب از سلیکات قلیایى و آلومینیومى یعنی چه

داراى بلورهاى هرمى شکل مرکب از سلیکات قلیایى و آلومینیومى

zoisite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها