معنی و ترجمه کلمه داراى بنگاه هاى علمى یا خیراتى به انگلیسی داراى بنگاه هاى علمى یا خیراتى یعنی چه

داراى بنگاه هاى علمى یا خیراتى

institutional

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها